PHARMAMARKETING

PHARMAMARKETING

border

Relacje pacjent-lekarz

Relacje pacjent-lekarz ulegały znacznemu przeobrażaniu w ciągu wielu wieków. Kiedyś miały one charakter paternalistyczny. Przewaga lekarza nad pacjentem była ogromna, począwszy od sposobu komunikowania się - lekarze używali łaciny, po rolę pacjenta w całym procesie leczenia.

W 1882 roku Robert Koch zauważył, że w przypadku pacjentów niestosujących się do zaleceń lekarskich, terapia nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Podwaliny pod koncepcję „compliance” (stosowania się pacjenta do zaleceń lekarza) zostały stworzone w 1970 r. przez naukowców McMaster University Medical Center. Zwrócili oni uwagę m.in. na to, że nie stosowanie się chorego do zaleceń lekarskich jest kosztowne zarówno dla niego, jak i systemu opieki zdrowotnej. Wskazali też, że jest to najważniejszy czynnik utrudniający leczenie chorób przewlekłych.

Dr Google

Pojawienie się Internetu zrewolucjonizowało wszystkie sfery życia człowieka, w tym sferę zdrowia. Internet zaczął wywierać coraz większy wpływ na zachowania pacjentów. Upowszechniło się pojęcie „dr Google”. Internet zaczął służyć do diagnozowania symptomów chorób oraz szukania o nich informacji. Stał się szeroką platformą swobodnej wymiany opinii o schorzeniach, ich diagnozowaniu i leczeniu. Nigdy w historii pacjent nie miał tak łatwego dostępu do treści medycznych i „samodiagnozy”.

Rola Internetu w świecie zdrowia

Dzięki analizom wykonanym z użyciem platformy analityczno-statystycznej SWOPER Analytics® zauważono, że motywacja poszczególnych chorych do poszukiwania treści medycznych w sieci rośnie wraz z uciążliwością symptomów choroby.

Ze względu na rosnący dostęp do Internetu oraz rozwój chorób cywilizacyjnych, z roku na rok wzrasta liczba osób używających sieci do „samodiagnozownia” i podejmowania decyzji o sposobie leczenia. Pacjenci korzystają z Internetu, aby świadomie uczestniczyć w leczeniu.

Ale Internet, obok pozytywnego wpływu na edukację zdrowotną, ma również i negatywne oddziaływanie. Jest to medium, w którym można znaleźć wiele nierzetelnych treści. Nie bez powodu uważa się je za „medium śmieciowe”.

Zmieniające się relacje pacjent-lekarz, oraz wzrost znaczenia Internetu w leczeniu, wymuszają na profesjonalistach zajmujących się zdrowiem zmianę w podejściu do współczesnych form promocji produktów leczniczych oraz usług medycznych.

Ścieżka pacjenta w sieci

Jeszcze parę lat temu, aby stać się klientem firmy, czyli kupić jej produkty lub usługi, pacjent musiał udać się do lekarza. Po zdiagnozowaniu choroby lekarz przepisywał/rekomendował odpowiednią terapię, a pacjent nabywał leki w aptece. Opisana ścieżka była bardzo prosta: SYMPTOM CHOROBY - WIZYTA U LEKARZA - ZAKUP W APTECE. Na temat skuteczności leków pacjent mógł wypowiedzieć się dopiero po ich zastosowaniu.

Dzisiaj proces ten wygląda zupełnie inaczej. Ze względu na wzrost dostępu do Internetu, konsument – potencjalny pacjent przestał być bierny i „skazany” wyłącznie na werdykt lekarza. Dzisiaj sam już poszukuje informacji i odpowiedzi na pytania dotyczące zdrowia, sprawdza, co w sieci mówi się na temat preparatów, potwierdza diagnozę.

infografika

Pharmamarketing

Istotnym elementem wynikającym z fundamentalnych zasad marketingu (APIC) jest konieczność poznania aktualnej sytuacji, zbadanie dostępności do treści w sieci, a następnie zaplanowanie dalszych działań.

Wszyscy zajmujący się marketingiem farmaceutycznym powinni zwrócić uwagę na to, że każdy Internauta szukający wiedzy to potencjalny pacjent i potencjalni klient. Najważniejszym więc zadaniem jest dostarczenie rzetelnych informacji w tych miejscach, na które trafi on w sieci. Trzeba być po prostu stale obecnym na „internetowych ścieżkach” pacjenta.

Farma Marketing (Pharmamarketing) to współczesna forma marketingu farmaceutycznego łączącego w sobie klasyczny marketing farmaceutyczny (Marketing Off-line) z marketingiem internetowym (e-Marketing), którego podstawowy celem jest zarządzanie treściami medycznymi mającymi pomóc internautom w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących zdrowia (Content Marketing).

infografika - strategia marki

PHARMAMARKETING

ANALIZA TREŚCI

border

Badanie opinii i treści w Internecie

Badanie treści dostępnych w sieci (Content Research) jest podstawowym działaniem w procesie tworzenia strategii marketingowej, a szczególności strategii marketingu treści (Content Marketing). Od aktualnie zamieszczonych treści, ich użyteczności i wiarygodności, zależy dalsze planowanie działań w sieci.

Proces badania treści w sieci (Content Research) jest przeprowadzany w ten sposób, aby znaleźć odpowiedź na cztery podstawowe pytania:

 • Jakie opinie wyrażane są w sieci?
 • Gdzie najcześcięj wyrażane są opinie w sieci?
 • Jakie treści znajduje Internauta szukając ważnych dla siebie informacji?
 • Gdzie trafia internauta w poszukiwaniu informacji?

Aby odpowiedzieć na powyższe pytania należy przeprowadzić ściśle określone, specyficzne analizy opinii oraz zbadać zawartość treści w sieci. Jesteśmy jedyną w Polsce firmą wykonującą tego typu analizy. Przygotowujemy je z pomocą innowacyjnej platformy SWOPER Analytics® dedykowanej branży medyczno-farmaceutycznej. Koncentrujemy się na tematyce zdrowotnej.

SWOPER Analytics

SWOPER Analytics® to autorska platforma informatyczno-statystyczna wprowadzona na polski rynek przez firmę 2Pharma w roku 2013. Platforma powstała dzięki funduszom unijnym w ramach programu 8.1 Innowacyjna Gospodarka. Jej innowacyjne właściwości stały się podstawą do opracowania unikalnych usług marketingowych - analiz i monitoringu spontanicznych wypowiedzi konsumentów na forach internetowych, będących jednym z trzech podstawowych filarów marketingu treści (Content Marketing).

W ramach naszej oferty wyróżniamy:

 • Analizy potrzeb Internautów;
 • Analizy ruchu w sieci;
 • Analiza konkurencji;
 • Monitoring.

Podstawowe analizy marketingowe

Podstawowe analizy treści znajdujących się w sieci, których celem jest zbadanie opinii wyrażanych na internetowych forach dyskusyjnych oraz znalezienie sposobów dotarcia do poszukiwanych treści.

Opinie na forach są zazwyczaj wyrażane w sposób spontaniczny, zatem stanowią idealne źródło poznania percepcji produktu/usługi. Dzięki naszemu innowacyjnymi narzędziu SWOPER.pl jesteśmy w stanie dotrzeć do każdej opinii wyrażonej na polskojęzycznych forach internetowych. Pod tym względem jesteśmy niekwestionowanym liderem i jedynym dostawcą tak kompleksowej i rzetelnej usługi.

SWOPER.pl to jedyne w Polsce autorskie, innowacyjne narzędzie służące do wyszukiwania Internetowych Wątków Medycznych (IWM) na forach dyskusyjnych. Dzięki możliwości dotarcia do każdego polskojęzycznego forum dyskusyjnego jest ono w stanie znaleźć każdą opinie wyrażoną na temat dowolnego produktu, usługi. Podstawowe dane uzyskiwane poprzez przeszukiwarkę SWOPER.pl są bezpłatne. Dzięki platformie SWOPER-Analytics® możliwe jest również wykonywanie pogłębionych analiz treści, w których udział biorą wykwalifikowani analitycy i biostatystycy.

Analizy dotyczące samej treści oraz sposobów dotarcia do niej, oparte są o znajomość algorytmów dotyczących pozycjonowania stron w wyszukiwarce Google. W jej ramach oferujemy analizę ruchu pacjentów w Internecie. Poprzez zdefiniowanie fraz możemy określić „podróż” zwykłego Kowalskiego po sieci, szukającego odpowiedzi na nurtujące go pytania. Wyniki analizy są szczególnie przydatne marketingowcom planującym kampanie kontentowe. Analiza pozwala określić tzw. „gorące miejsca”, w których, w pierwszej kolejności, należy umieścić odpowiednie treści.

Monitoring

Internet jest żywym organizmem, który każdego dnia generuje setki nowych treści oraz tysiące opinii i komentarzy. Niezbędnym jest, zatem jego monitorowanie w czasie rzeczywistym lub w określonych odstępach czasowych. Nie tylko my w ramach zarządzania treścią (Content Management) wprowadzamy nowe treści do sieci. Wprowadza je również konkurencja. Każdego dnia również Internauci wprowadzają swoje treści, czy komentarze. Stały monitoring sieci, ze szczególnym uwzględnieniem internetowych forów dyskusyjnych, pozwala trzymać „rękę na pulsie” i reagować w sytuacjach wymagających naszego działania (sytuacje kryzysowe, fala krytyki, brak dostępu do produktu itp.)

W ramach oferowanego przez nas monitoringu Internetu dostarczamy opinie z forów (alert) lub opinie przeanalizowane przez naszych analityków w postaci raportu (monitoring).

Ponadto oferujemy możliwość uzupełnienia powyższych rozwiązań o funkcję e-Rzecznika. Jego rolą jest angażowanie się w ściśle określonych sytuacjach w dyskusje na forach, odpowiadanie na pytania uczestników dyskusji, bez ryzyka narażania na zerwanie procesu wymiany komentarzy w ramach wątku.

Oferta

Pełną ofertę firmy 2Pharma dotyczącą badania treści (Content Research) można znaleźć na stronie www.swoper-analytics.pl.

PHARMAMARKETING

ZARZĄDZANIE TREŚCIĄ

border

Content marketing to Arcydzieło

w procesie komunikacji z Internautami

Czytanie tekstów w Internecie jest dzisiaj swoistym przeglądaniem i skanowaniem treści. Z czytaniem jako takim nie ma już nic wspólnego. Dzisiaj nie liczy się stylistyka czy estetyka języka treści – podstawą jest jego użyteczność.

Trzy filary marketingu internetowego, w którym kluczowe znaczenie ma treść to:

 • Wyszukiwanie (searching), gdzie kluczową rolę odgrywa Google;
 • Strony www (portale, wortale, strony firmowe i produktowe), blogi;
 • Serwisy społecznościowe (otwarte fora dyskusyjne).
infografika - Content Marketing

Celowo w kategorii serwisów społecznościowych nie jest wymieniony Facebook, czy Twitter. Są to portale, do których nie ma dostępu „zwykły Internauta” bez zalogowania się do nich. Ponadto wpisy wyrzucane przez „fejsbukowiczów” , czy „świerkaczy” nie są indeksowane przez wyszukiwarki.

Dwa kluczowe silniki współczesnego marketingu treści w sieci (Content Marketing) to:

 • Użyteczne treści;
 • Umożliwienie Internautom łatwego dotarcia do nich.

Zero Moment of Truth

Zerowy moment prawdy (Zero Moment Of Truth – ZMOT) to opisywany przez Google proces zakupowy, charakterystyczny dla współczesnego świata. Polega on na tym, że na każdym etapie podejmowania decyzji, Internauta szuka informacji lub je konsultuje poprzez Internet. Staje się przez to świadomym partnerem w dyskusji z lekarzem, a w aptece już tylko kupującym.

Bodziec | Symptom

Pierwszy moment prawdy

Drugi moment prawdy

Internet
Rekomendacje Internautów

Lekarz | Apteka

Własne
doświadczenie

Źródło informacji

Zaadaptowane na podstawie: www.thinkwithgoogle.com

Przygotowanie użytecznej i łatwej do znalezienia treści w Internecie, pozwala zdobyć przychylność Internauty i ułatwić mu podjęcie decyzji „zakupowej”.

Marketing treści (Content Marketing) to nie samo jej produkowanie i umieszczanie w sieci – to przede wszystkim sztuka zaspokojenia potrzeb klienta. Dlatego w procesie tworzenia treści uczestniczą nasi copywriterzy, webwriterzy, specjaliści od PR oraz współpracujący z nami lekarze, specjaliści, opiniotwórcy.

Nasze wsparcie

Podstawowe analizy treści zawartej w sieci odpowiadają na pytania dotyczące opinii wyrażanych na internetowych forach dyskusyjnych oraz sposobom i możliwościom dotarcia do poszukiwanych treści w sieci.

Opinie wyrażane na forach są zazwyczaj opiniami wyrazanymi w sposób spontaniczny przez Internautów, zatem stanowią idealne źródło poznania oceny produktu/usługi. Dzięki naszemu innowacyjnymi narzędziu SWOPER.pl jesteśmy w stanie dotrzeć do każdej opinii wyrażonej w polskojęzycznych forach internetowych. Pod tym względem jesteśmy niekwestionowanym liderem i jedynym dostawcą tak kompleksowej i rzetelnej usługi.

SWOPER.pl to jedyne w Polsce, autorksie, innowacyjne narzędzie służące to przeszukiwania internetowych forów dyskusyjnych w celu wyszukiwania Internetowych Wątków Medycznych (IWM). Dzięki możliwości dotarcia do każdego polskojęzycznego forum dyskusyjnego w sieci jest w stanie znaleźć każdą opinie wyrażoną na temat konkretnego produktu usługi. Podstawowe dane uzyskiwane przez SWOPER.pl są bezpłatne. Dalsze wykorzystanie platformy SWOPER Analytics® pozwala na dalszą obróbkę treści, która odbywa się z udziałem wykwalifikowanych analityków i biostatystyków.

Analizy dotyczące samej treści oraz sposobów dotarcia do niej oparte są o znajomość algorytmów dotyczących pozycjonowania stron w wyszukiwarce Google. W jej ramach oferujemy analizę ruchu pacjentów w Internecie. Poprzez wybranie zdefiniowanych fraz pozwalamy określić podróż zwykłego Kowalskiego po sieci w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące go pytania. Wyniki analizy są szczególnie przydatne marketingowcom planującym kampanie kontentowe. Analiza pozwala określić tzw. „gorące miejsca”, w których dostępne są lub w pierwszej kolejności należy umieścić odpowiednie treści.

W ramach proponowanej przez nas współpracy oferujemy szczegółowe przygotowanie planu zarządzania treścią w sieci (content management) i jego implementację. W jego skład wchodzą m.in.:

 • zdefiniowanie celów;
 • zdefiniowanie potrzeb i zachowań modelowych klientów;
 • przygotowanie szczegółowego planu tworzenia i zarządzania treścią;
 • ustalenie miejsc docelowych umieszczenia treści w oparciu o przeprowadzone badania sieci i audyty stron;
 • planowanie i zarządzanie współpracą ze stronami www;
 • przygotowanie oraz implementacja treści artykułów, wpisów, komentarzy i dostosowanie ich do zasad webwritingu;
 • zarządzanie aktywnością na portalach społecznościowych.

Ponadto w ramach zarządzania treścią (Content Management), która jest już umieszczona w Internecie oferujemy:

 • audyt stron www pod kątem użyteczności treści i zasad webritingu;
 • audyt treści pod kątem słów kluczowych i pozycjonowania w sieci;
 • planowanie zwiększenia poziomu „odnajdowalności” treści w wyszukiwarkach.

Edukacja Pacjentów

Wg badania Megapanel PBI firmy Gemius Internet to najczęstsze źródło informacji o zdrowiu (88%). Kolejne wg popularności źródła to lekarze i farmaceuci (73%). Liczba Internautów szukających internetowych treści medycznych wzrosła z 80% w 2008 r. do 93% w 2012 r. Coraz większy dostęp do Internetu związany z rozwojem urządzeń mobilnych pozwala przewidywać, że niebawem każdy pacjent podejmując decyzję o „samoleczeniu” będzie korzystał z usług „Dr Google”.

Rosnący trend wykorzystania Internetu do poszukania informacji o zdrowiu jest faktem, którego nie można pomijać w nowoczesnym procesie leczenia. Dlatego tak ważne rozpoznawanie wartościowych treści medycznych i umiejętne ich wykorzystywanie do podejmowania właściwych decyzji zdrowotnych. We współpracy z ośrodkami akademickimi popularyzujemy podstawowe zasady medycyny opartej na faktach (EBM - Evidence Based Medicine). Pomagamy również przy opracowaniu programów edukacyjnych skierowanych do konkretnych grup pacjentów, których celem jest lepsza współpraca na linii pacjent-lekarz. Wskazujemy jak ważna jest obecnie rola „Dr Google” jako lekarza pierwszego kontaktu.

PHARMAMARKETING

DORADZTWO

border

Nasze usługi doradcze skierowane są do klientów prowadzących działania w ramach klasycznego marketingu farmaceutycznego, którzy do swojego marketing mix chcą włączyć aktywności online. Zaprojektowane i prowadzone we współpracy z ekspertami firmy 2Pharma kampanie kontentowe, oparte na najwyższej jakości treściach medycznych, są doskonałym uzupełnieniem merytorycznych aktywności promocyjnych. W ramach usług doradczych pomagamy w takim skonfigurowaniu aktywności online i offline, aby uzyskać efekt synergii na każdym etapie akronimu APIK. Dodatkową korzyścią współpracy z nami jest usprawnienie aktywności promocyjnych prowadzonych przez zespół przedstawicieli. Właściwe wykorzystanie analiz spontanicznych wypowiedzi pacjentów pozwala na poprawę komunikacji przedstawicieli z lekarzami i farmaceutami. W oparciu o wyniki uzyskane dzięki platformie informatyczno-analitycznej SWOPER Analytics® pomagamy naszym klientom skutecznie zmodyfikować strategie wizyt lekarskich i aptecznych. W czasach, kiedy coraz więcej pacjentów korzysta z usług „Dr Google” pomagamy rozwiązywać nawet najbardziej skomplikowane problemy marketingowe. Przez wiele lat prowadzenia kampanii internetowych zdobyliśmy doświadczenie, którym teraz możemy się dzielić.

PHARMAMARKETING

SZKOLENIA

border

Nie wiesz czym jest Pharmamarketing?

Celem działalności 2Pharma jest budowanie szczegółowej i usystematyzowanej wiedzy na temat funkcjonowania Pharmamarketingu oraz stosowania się do jego zasad. Organizujemy, skrojone na miarę oczekiwań oraz możliwości naszych klientów, szkolenia oraz warsztaty z zakresu marketingu farmaceutycznego.

W ramach naszej oferty koncentrujemy się na sztuce połączenia marketingu on-line (marketing internetowy) z marketingiem off-line (klasyczny marketing stosowany przez większość firm farmaceutycznych).

Marketing treści (Content Marketing) jest dzisiaj jedną z najskuteczniejszych technik zdobywania publiczności i sprzymierzeńców w sieci. Dlatego tematowi temu poświęcamy szczególną uwagę. Pragniemy jednak przygotować naszych klientów do skutecznych działań nie tylko w sieci, ale i ramach wszystkich działań marketingowych.

Szkolenia, warsztaty, spotkania indywidulalne...

Zapraszamy do spotkania się z nami i przedstawienia swoich oczekiwań. Z przyjemnością przygotujemy zindywidualizowaną ofertę szkoleniową dopasowaną do Państwa potrzeb i możliwości.

Więcej o naszym doświadczeniach dowiesz się tutaj.

PHARMAMARKETING

Back